Op zoek naar leger?

leger
Leger Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Leger of met Leger in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Leger inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Leger en verwijzingen daarnaartoe.
Krijgsmacht Wikipedia.
Wanneer een krijgsmacht nog alleen uit landstrijdkrachten bestond sprak men kortweg van leger. Hedendaags slaat het woord leger op het krijgsmachtonderdeel dat te land optreedt: het landleger. In een nog engere betekenis slaat het woord leger op een organiek onderdeel van een landleger bestaande uit een aantal legerkorpsen.
Nationaal Leger - Wikipedia.
Het Nationaal Leger bestaat volledig uit beroepsmilitairen. Medio augustus 2020, vijf weken na zijn aantreden, kondigde president Chan Santokhi aan het Nationale Leger te zullen hervormen naar een multifunctioneel instituut, dat ook ingezet kan worden ter ondersteuning van het Korps Politie Suriname, voor ontwikkelingstaken en criminaliteitsbestrijding.
Landmacht algemeen Wikipedia.
Dit hoeft niet per se te gaan om verdediging van het grondgebied van het thuisland van de landmacht. Een leger kan ook worden uitgezonden naar een bevriend land om daar te helpen het grondgebied van dat land te verdedigen. Met een landmacht kan een ander land worden aangevallen.
Nieuwe legervoertuigen voor het leger YouTube.

Contacteer ons